O Autorach

Jan Sakławski

W kancelarii odpowiadam za projekty infrastrukturalne. Najczęściej reprezentuję klientów związanych z energetyką, branżą budowlaną oraz operatorów zakładów przemysłowych.

Radca prawny, wspólnik i jeden z założycieli kancelarii. Jest doświadczonym doradcą dla klientów z branży energetycznej oraz przemysłowej. Wspiera przedsiębiorców w sprawach dotyczących projektów infrastrukturalnych zarówno w aspektach inwestycyjnych, jak i operacyjnych. Konsultuje procesy zwiększania efektywności energetycznej zakładów, w tym uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej.

Uczestniczył w badaniach due diligence, sporządzał opinie prawne i doradzał klientom w złożonych procesach inwestycyjnych, w tym w skomplikowanych kwestiach związanych z ochroną środowiska. Posiada bogate doświadczenie procesowe, które zdobył reprezentując klientów w wielomilionowych sporach korporacyjnych, infrastrukturalnych, związanych z energetyką oraz dotyczących funduszy unijnych, a także w postępowaniach przed organem regulacyjnym (URE, UTK).

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Złożył egzamin radcowski z wyróżnieniem. Pracował w największych i najbardziej prestiżowych kancelariach prawniczych w Polsce.

Często uczestniczy w konferencjach branżowych jako prelegent. Autor publikacji i komentarzy z zakresu energetyki, otoczenia prawnego zakładów przemysłowych oraz procesu inwestycyjnego.

PRAWNICY_01_0014_KST_2661 PRAWNICY_01_0014_KST_2661

dr Magdalena Porzeżyńska

W kancelarii kieruję praktyką prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska oraz doradzam w sprawach związanych z funduszami europejskimi. W centrum moich zainteresowań znajdują się polskie oraz unijne regulacje dotyczące branży energetycznej, ochrony środowiska oraz pomocy publicznej.

Świadczy kompleksową obsługę prawną dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw z sektora energetycznego, chemicznego, produkcyjnego i nieruchomościowego w zakresie kwestii regulacyjnych, inwestycyjnych, środowiskowych, kontraktowych i pomocy publicznej.

Uczestniczyła w szeregu transakcji dotyczących nabycia lub sprzedaży projektów z sektora energetycznego (zwłaszcza odnawialnych źródeł energii), w tym w badaniach due diligence projektów oraz spółek energetycznych na potrzeby uzyskania finansowania lub w związku z transakcjami M&A. Doradza również przedsiębiorcom z branży energetycznej w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Jej doświadczenie obejmuje także obsługę prawną projektów realizowanych przy wykorzystaniu środków publicznych, w tym doradztwo w zakresie udzielania oraz wykorzystania środków unijnych i reprezentowanie Klientów w sporach z podmiotami udzielającymi pomocy czy doradztwo w przedmiocie zachowania trwałości projektów.

Doktor nauk prawnych i absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w największych renomowanych kancelariach prawnych. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorka szeregu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa środowiska, pomocy publicznej i energetyki oraz prelegentka podczas branżowych konferencji z tego obszaru. Zaangażowana w działania edukacyjne, mentorka w ramach programu Akademia Liderek Biznesu organizowanego przez Fundację im. Lesława Pagi.

gosia-na-stronke-e1578093599836 gosia-na-stronke-e1578093599836

Małgorzata Woźniak

Jestem aplikantką adwokacką z doświadczeniem w obszarze finansowania publicznego, prawa spółek i prawa procesowego. Zajmuję się także obsługą prawną przedsiębiorstw zarówno w przy negocjowaniu i zawieraniu umów, jak również w sprawach z obszaru prawa pracy i regulacji wewnętrznych.

Małgorzata zdobywała doświadczenie zawodowe podczas studiów, pracując w kancelariach prawnych, w których zajmowała się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek oraz prawa procesowego.  Jako samodzielny prawnik w jednej ze spółek zajmujących się doradztwem w zakresie pozyskiwania finansowania ze środków publicznych i funduszy unijnych, współpracowała bezpośrednio z zarządem w zakresie bieżących spraw korporacyjnych oraz negocjacji handlowych, wprowadzała procedury compliance oraz RODO, a także wspierała zespół merytoryczny w procesach ubiegania się o dofinansowanie.

Wśród jej zainteresowań zawodowych można wymienić prawo korporacyjne, prawo pracy, tematykę związaną z funduszami unijnymi i pozyskiwaniem pomocy publicznej oraz międzynarodowe prawo postępowania cywilnego, w szczególności zagadnienie jurysdykcji krajowej.

Małgorzata ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim z wynikiem bardzo dobrym. Pracowała jako wolontariuszka w Klinice Prawa UW w sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Jest aplikantką adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a także uczestniczką i prelegentką ogólnopolskich konferencji naukowych o tematyce prawnoprocesowej.

Kontakt dla mediów

Avatar
Katarzyna Jakubowska PR Manager

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy

[FM_form id="1"]